Denná doba lovu rýb a lovné miery rýb

a) pstruhových vodách v mesiacoch

 apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,
 máj a august od 5.00 h do 21.00 h,
 jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,
 november a december od 7.00 h do 19.00 hb) lipňových vodách v mesiacoch

 jún, júla august od 4.00 h do 22.00 h,
 september a október od 5.00 h do 21.00 h,
 november a december od 7.00 h do 19.00 hc) kaprových vodách v mesiacoch

 január až apríl,november a december od 6.00 h do 21.00 h,
 máj od 4.00 h do 24.00 h,
 jún až október od 00.00 h do 24.00 h.


Lovné miery a doba individuálnej ochrany

amur biely  - 60 cm

amur čierny - 60 cm

boleň dravý  od 15.03. do 31.05. - 40 cm

hlavátka podunajská  od 01.01. do 31.10. - 80 cm

jalec hlavatý  od 15.03. do 31.05. - 25 cm

jalec maloústy  od 15.03. do 31.05. - 20 cm

jalec tmavý  od 15.03. do 31.05. - 30 cm

jeseter malý  od 15.03. do 31.05. - 45 cm

jeseter sibírsky  od 15.03. do 31.05. - 45 cm

kapor rybničný  od 15.03. do 31.05. - 40 cm

lieň sliznatý  od 15.03. do 31.05. - 30 cm

lipeň tymiánový  od 01.01. do 31.05. - 33 cm

mieň sladkovodný  od 01.01. do 31.05. - 35 cm

mrena severná  od 15.03. do 31.05. - 40 cm

nosáľ sťahovavý  od 15.03. do 31.05. - 30 cm

pleskáč siný  od 15.03. do 31.05. - 25 cm

pleskáč tuponosý  od 15.03. do 31.05. - 25 cm

pleskáč vysoký  od 15.03. do 31.05. - 30 cm

pleskáč zelenkavý - 15 cm

podustva severná  od 15.03. do 31.05. - 30 cm

pstruh dúhový  - 27 cm

pstruh jazerný  od 01.09. do 15.04. - 50 cm

pstruh potočný  od 01.09. do 15.04. - 27 cm

sih peleď  od 01.09. do 28.02. - 25 cm

sivoň potočný  - 27 cm

sumec veľký  od 01.01. do 15.06. - 70 cm

šťuka severná  od 01.01. do 31.05. - 60 cm

tolstolobik biely - 45 cm

tolstolobik pestrý - 45 cm

úhor európsky - 50 cm

zubáč veľkoústy  od 01.01. do 15.06. - 50 cm

zubáč volžský  od 01.01. do 15.06. - 35 cm